۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه


The Publication of my Photo in 2011 Photo Manuscript


چاپ و انتشار عکسم بنام پیرمرد در نسخه خطی و کتاب برگزیده عکس جهانی 2011 و گذراندن مرحله اول مسابقه یعنی برگزیده شدن برای نمایش عموم و نزدیک شدن به دریافت جایزه نهایی مسابقه


این عکس را تابستان امسال -1389- در بافت قدیم شیراز گرفتم.....کوچه منتهی به مسجد نصیرالملک

اسم این عکسمو یا بهتر بگم توصیفشو گذاشتم:


پیرمرد
من به او خیره شدم و او به دوردست........من نمیدانستم چه میخواهم.........ولی او میدانست چه بر من خواهد گذشت

The Old Man
I stared at him and he was looking away.......I didn't know what I want.......but he knew what would be passed on me

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر