۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه

The Old Man


و این هم عکس نهایی که فرستادم به مسابقه جهانی

این عکس را نیز تابستان امسال -1389- در بافت قدیم شیراز گرفتم.....کوچه منتهی به مسجد نصیرالملک.

اسم این عکسمو یا بهتر بگم توصیفشو گذاشتم:

پیرمرد
من به او خیره شدم و او به دوردست........من نمیدانستم چه میخواهم.........ولی او میدانست چه بر من خواهد گذشت.

The Old Man
I stared at him and he was looking away.......I didn't know what I want.......but he knew what would be passed on me

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر