۱۳۹۱ آبان ۳, چهارشنبه

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با هنر و معماری مساجد شیراز (همرا با بازدید از مسجد جامع عتیق شیراز و مسجد النصیرالملک)


برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی شناخت باغ ایرانی (همرا با بازدید از باغات شیراز: باغ ارم و باغ عفیف آباد)


برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با هنر کاشیکاری ایرانی (همرا با بازدید از محور قاجاریه شیراز: مسجد النصیرالملک، نارنجستان قوام و خانه زینت الملک قوامی)